Nachádzate sa tuSúťaž mladých muzikantov Folková nádej

Súťaž mladých muzikantov Folková nádej


Radiar 07 apríl 2010

 Súťaž mladých muzikantov Folková nádej sa uskutoční sa v priebehu festivalu Príjemný víkend 12. júna 2010 v popoludňajších hodinách na Ranči Nádej v obci Svätý Anton.

Súťaž je určená pre mladých autorov, sólistov aj skupiny hrajúce hudbu z oblasti folkovej, trampskej a country hudby, postavenú na akustickom základe.

Horná veková hranica pre súťažiacich je 20 rokov. Rozhoduje vek v deň konania súťaže. V skupinách, ktoré majú 3 alebo viac členov, môže jeden člen skupiny prekročiť vekovú hranicu. Súťažiaci sa zúčastnia súťaže na vlastné náklady.

Prihlášky

Prihlášky do autorskej súťaže posielajte spolu s textami súťažných piesní poštou na adresu

Hudobná spoločnosť GRAN

Hronská 22

82107 Bratislava 214

 

Prihlášky do interpretačnej súťaže zasielajte poštou na rovnakú adresu, alebo  e-mailom na adresu prijemnyvikend@rolnicky.sk

prihláške do autorskej súťaže pripojte aj texty súťažných skladieb,

Uzávierka príjmu prihlášok je 15. mája 201012:00.

Organizátor potvrdí prijatie prihlášky odosielateľovi do 21. mája 2010. Ak sa tak nestane, prihláška pravdepodobne nedošla a je potrebné spojiť sa s organizátorom.

Autorská súťaž

Súťaže sa môžu zúčastniť skladby autorov vo veku do 20 rokov, ktoré zahrá súťažiaci sólista či skupina v rámci svojho súťažného vystúpenia. Nie je podmienkou, aby autor predniesol svoju skladbu sám.

Súťažná skladba musí byť piesňou s textom v slovenskom jazyku a nesmie byť do dňa konania súťaže vydaná ani verejne šírená na nijakom nosiči.

Každý autor môže prihlásiť do súťaž najviac tri skladby, ktorých je autorom, či spoluautorom.

Interpretačná súťaž

V rámci interpretačnej súťaže môžu súťažiaci hrať ľubovoľné skladby zo žánrových okruhov, na ktoré je súťaž zameraná, v ľubovoľnom jazyku, prípadne inštrumentálne skladby.

Súťažné vystúpenie

Každý súťažiaci sólista alebo skupina v rámci interpretačnej súťaže prednesie celkom 4 skladby v celkovej maximálnej dĺžke vystúpenia 15 minút.  Prvá skladba je skúšobná, ostatné sú súťažné. Niektoré, alebo aj všetky tri súťažné skladby môžu byť súčasne prihlásené do autorsko-interpretačnej súťaže.

Nie je povolené využívať v súťažných vystúpeniach playback, halfplayback, nahrávky v akejkoľvek forme, ani automatické elektronické nástroje (sequencery, automatických bubeníkov a pod.).

Konferanciér festivalu uvedie každého účinkujúceho na začiatku vystúpenia. Sprievodné slovo medzi skladbami je už v rukách súťažiacich. Nie je zvlášť limitované, spadá do celkového časového limitu súťažného vystúpenia.

Poradie vystúpení bude určené žrebovaním pred začiatkom festivalu.

Hodnotenie súťaže

Súťaž bude hodnotiť porota menovaná organizátormi festivalu. V interpretačnej súťaži bude hodnotiť kvalitu interpretácie  a aranžmánu a celkový dojem z vystúpenia.

V autorskej súťaži bude porota u jednotlivých skladieb hodnotiť  hudobnú nápaditosť, remeselnú kvalitu textu, súlad obsahu a prevedenia a celkový dojem z prednesu skladby.

Hudobná spoločnosť Gran na návrh poroty udelí v oboch súťažiach hlavnú cenu a takisto druhé a tretie ceny.

Laueráti hlavných cien vystúpia v hlavnom festivalovom koncerte v sobotu večer.

Laureátom hlavných cien v oboch súťažiach uhradí organizátor festivalu náklady na cestu vo výške pohonných hmôt auta podľa vzdialenosti z domovského sídla súťažiaceho sólistu či kapely do miesta konania festivalu, alebo cestovného hromadnou dopravou na základe predložených cestovných lístkov z cesty na festival.

Technické zabezpečenie súťaže

Súťažné vystúpenia sa budú konať na zastrešenom javisku amfiteátra na Ranči Nádej. Organizátor zabezpečí zodpovedajúce ozvučenie vrátane odposluchov.

Organizátor nezabezpečuje pre súťažiacich ubytovanie. Pre tých, ktorí budú chcieť stanovať na táborisku Ranča Nádej, zabezpečí na noc uloženie hudobných nástrojov na suchom a bezpečnom mieste.

Ak sa vám článok páčil, môžte ho poslať do vybrali.sme.sk alebo si prečítajte ďalšie články tohto autora.

Poslať autorovi správuNajnovšie komentáre